Chương trình vắn tắt Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 14

Đại hội và Hội nghị Khoa học Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 (VNCC14) sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, thành phố Đà Nẵng. Cứ đến hẹn lại nên, đại hội tim mạch được tổ chức 2 năm một lần để cập nhật những vấn đề mới nhất trong các chuyên ngành sâu của tim mạch. Cũng giống như mọi năm, hội nghị khoa học sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày rưỡi (từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10) và có một ngày hội thảo tiền hội nghị trong ngày 11 tháng 10.

Kính mời Quý vị xem Chương trình vắn tắt của Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 14 tại trang web của Đại hội theo link sau:

Link: http://daihoi14.vnha.org.vn/ 


Xin cảm ơn Quý vị.