Thư cảm ơn bác sỹ, quản lý, hộ lý, nhân viên Q3B Viện Tim mạch
Bệnh nhân Lương Văn Thắng thường trú tại Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội từng được điều trị tại giường 23 phòng 321 Q3B Viện Tim mạch viết thư cảm ơn ban lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai, Viện Tim mạch và các bác sỹ, quản lý, hộ lý, nhân viên Q3B Viện Tim mạch.
Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.
Văn bản này quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và tổ chức bảo hiểm xã hội trong thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp, ghi, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015, thay thế Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 sửa đổi...
Những điều cần biết khi khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế
Trẻ em dưới 6 tuổi đến KCB chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp không có thẻ BHYT phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; nếu phải điều trị ngay sau khi sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán. Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng...
Thủ tục đi khám chữa bệnh BHYT
- Đối với người đi khám chữa bệnh: Xuất trình thẻ BHYT còn giá trị sử dụng, giấy tờ tuỳ thân có ảnh. Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp còn phải xuất trình thêm một số giấy tờ khác (như trong thành phần hồ sơ):  Đối với cơ sở KCB (hoặc giám định viên thường trực tại cơ sở KCB): kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ trên khi người bệnh xuất trình, giải quyết chế độ BHYT cho người bệnh. Giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB (hoặc được ghi trong sổ KCB) theo đúng quy chế bệnh viện do Bộ Y tế quy định (Đối với các trường hợp đến khám lại theo chỉ định của bác sĩ điều trị). Giấy hẹn khám lại chỉ được sử dụng...
Bảo hiểm không chi trả khám vượt tuyến từ 2015
Đây là một trong những điểm mới được quy định trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Hiện nay khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến, người bệnh sẽ được chi trả ở các mức 30, 50 và 70% chi phí tùy theo loại bệnh viện. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2015, khi vượt tuyến trung ương, người bệnh chỉ được thanh toán 40% khi nằm viện điều trị nội trú; người đi khám, kê đơn, điều trị ngoại trú sẽ không được thanh toán. Tương tự khi vượt tuyến tỉnh, mức hưởng sẽ là 60% chi phí, chỉ áp dụng với điều trị nội trú. "Từ 1/1/2021, mức chi trả sẽ nâng lên 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm...