Chương trình sơ thảo  khóa Tim mạch can thiệp
Ngày 17/8 (thứ Năm) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với hãng Sanofi tổ chức Chương trình sơ thảo Khóa "Tim mạch can thiệp" với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia Tim mạch can thiệp hàng đầu đến từ Viện Tim mạch Việt Nam, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh, Viện Tim Tâm Đức.
Thông báo Tổ chức các khoá đào tạo liên tục (CME): “Điện tâm đồ cơ bản” và “Cấp cứu Tim mạch”.
Nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn và nâng cao tay nghề cho các y bác sĩ ở các tuyến y tế đặc biệt là tuyến y tế cơ sở và thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BYT về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. Hội Tim mạch học Việt Nam kết hợp với Viện Tim mạch Quốc Gia Việt Nam tổ chức các khoá đào tạo liên tục (CME): “Điện tâm đồ cơ bản” và “Cấp cứu Tim mạch”. Đối tượng tham dự: Bác sĩ đang tham gia điều trị tại các khoa phòng trong bệnh viện bao gồm cả trung tâm y tế và viện nghiên cứu có giường bệnh.Nội dung đào tạo: được xây dựng bám sát mục tiêu, cập nhật chuyên môn và nâng cao tay nghề cho cán bộ...