VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM - BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Phòng Hành chính:
Điện thoại: 0436290881. Fax: 0436290838
Email: vtm@fpt.vn. Website: www.vientimmach.vn

Liên hệ quảng cáo website: 
Phòng Đào tạo - Viện Tim mạch
Điện thoại: 04.32151194- Email: daotao.vtm@gmail.com