Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 9 - 2019

Tải file tại đây: KYC_T9_2019.pdf