Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 1 - 2018

Tải file tại đây: Lịch khám T1.2018.pdf