Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 10 - 2018

Tải file tại đây: KYC_T10_2018.pdf