Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 8 - 2017

Tải file tại đây: Lịch khám YC T08.pdf