Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 02 - 2018

Tải file tại đây: lịch khám T2.pdf