Lịch trực chuyên môn tháng 11 - 2017

Tải file tại đây: LT_BST11.PDFLT_BSPT_11.PDF