Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 7 - 2017

Tải file tại đây: Lịch khám T07.pdf