Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 10 - 2017

Tải file tại đây: KYC_T10.pdf