Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 9 -2020

Tải file tại đây: KYC_T9_2020.pdf