Lịch trực chuyên môn tháng 7 - 2020

Tải file tại đây: LT_BS_T7_2020.PDF