Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 7 -2020

Tải file tại đây: KYC_ T7.2020 Final.pdf