Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 10 - 2019

Tải file tại đây: KYC_T10_2019.pdf