Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 7 - 2019

Tải file tại đây: KYC_T7_2019.pdf