Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 6 - 2019

Tải file tại đây: KYC_T6_2019 .pdf