Thư cảm ơn tập thể cán bộ nhân viên phòng C2 và C8 Viện Tim mạch

Cảm kích trước tấm lòng hết mình vì bệnh nhân của tập thể cán bộ nhân viên phòng C2 và C8 Viện Tim mạch Việt Nam, ông Hoàng Văn Thấm  bố của bệnh nhân Hoàng Văn Kiên trú tại khu dân cư Mật Sơn phường Chí Minh – Thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương đã viết thư cảm ơn cảm ơn tập thể cán bộ nhân viên phòng C2 và C8 Viện Tim mạch Việt Nam, kíp mổ của TS. Dương Đức Hùng và bác sĩ Trần Tuấn Việt là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Kiên.
Nội dung bức thư như sau: