Thơ gửi tặng Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 của người bệnh