Thông báo tổ chức lớp "Bác sĩ định hướng tim mạch"

Triển khai kế hoạch đào tạo và chỉ đạo tuyến năm 2017 của bệnh viện Bạch Mai, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của các bác sĩ trên cả nước, Viện Tim mạch phối hợp với Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai tổ chức khóa đào tạo "Bác sĩ định hướng Tim mạch".

  • Thời lượng: 6 tháng (dự kiến từ 06/9/2017 đến 20/3/2018)
  • Địa điểm: Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai 


Nội dung chi tiết:

 
Các cá nhân và đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia khóa đào tạo xin vui lòng liên hệ với  Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai - SĐT: 024 3868 8024 hoặc Phòng Đào tạo Viện Tim mạch - SĐT : 024 3215 1194.

Mẫu đăng kí tham dự khóa đào tạo:CKĐH.pdf

Viện Tim mạch Việt Nam xin trân trọng thông báo.