Chương trình sinh hoạt khoa học chuyên đề "Thách thức trong can thiệp tim mạch trên bệnh nhân tiểu đường"

Ngày 19/7/2017 (thứ Tư) Viện Tim mạch Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Sinh hoạt khoa học chuyên đề "Thách thức trong can thiệp tim mạch trên bệnh nhân tiểu đường" với sự tham gia của những chuyên gia tim mạch can thiệp hàng đầu đến từ Viện Tim mạch Việt Nam và bệnh viện Pantai - Kuala Lumpur - Malaysia.
      Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham dự và đóng góp cho chương trình.


       Chương trình chi tiết: