Lợi ích từ hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam thực hiện giao dữ liệu về 24 triệu hộ dân trong cả nước và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)...

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam thực hiện giao dữ liệu về 24 triệu hộ dân trong cả nước và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) do đơn vị này thu thập và xây dựng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.

Ông Lê Anh Sơn - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH) Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam bắt đầu triển khai việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và thực hiện quá trình thu thập, xây dựng dữ liệu trên từ tháng 8/2015, hoàn thành giai đoạn nhập liệu vào tháng 12/2016.

Quá trình thu thập, nhập liệu và làm sạch dữ liệu trên được thực hiện rất công phu, qua nhiều bước và có thể chia thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn 1: Thu thập thông tin, nhập dữ liệu danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, đối chiếu với dữ liệu cấp thẻ BHYT để phân loại dữ liệu; Giai đoạn 2 gồm: in, đối chiếu, cập nhật toàn bộ danh sách xác minh bổ sung thông tin hộ gia đình tham gia BHYT nhằm mục đích đảm bảo dữ liệu đã thu thập, nhập liệu đầy đủ, chính xác; Giai đoạn 3: Chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT để đảm bảo chất lượng dữ liệu để có thể cấp mã định danh cho người tham gia BHYT.Khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Llão khoa. Ảnh: TM

Khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Lão khoa. Ảnh: TM


Toàn bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên phạm vi cả nước với tổng số 92.809.519 bản ghi (mỗi bản ghi tương ứng với một cá nhân người dân) với các trường dữ liệu về: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia BHYT, mã thẻ BHYT, mã đối tượng tham gia BHYT. Toàn bộ dữ liệu danh mục hành chính bao gồm danh mục tỉnh; danh mục huyện; danh mục xã, phường; danh mục thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia BHYT trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT.

Theo ông Lê Anh Sơn, việc xây dựng cơ sở dữ liệu này đối với BHXH Việt Nam nhằm đáp ứng các quy định của Luật BHYT sửa đổi, để quản lý BHYT theo hộ gia đình với mục tiêu cấp mã định danh duy nhất cho cá nhân và hộ gia đình tham gia BHYT. Việc hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu trên sẽ phục vụ cho việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT ở quy mô lớn, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT  toàn dân.

Việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHXH là tiền đề cho việc xây dựng, kết nối liên thông và hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH, tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về người tham gia BHYT, BHXH. Đây cũng đồng thời là nguồn dữ liệu quan trọng được sử dụng trên hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT của BHXH Việt Nam; là cơ sở để xây dựng và phát hành thẻ an sinh xã hội cho người dân.

Đối với Bộ Y tế, cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT không chỉ giúp ngành y tế quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mà còn là cơ sở rất quan trọng để BHXH Việt Nam cung cấp được số định danh tham gia BHYT duy nhất cho mỗi người dân. Việc BHXH Việt Nam bàn giao toàn bộ Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT để Bộ Y tế sử dụng vào mục đích quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chủ trương mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe theo hồ sơ. Trên cơ sở đó đảm bảo mỗi người dân trong tương lai gần sẽ có 1 bác sĩ hoặc 1 cơ sở y tế quản lý, chăm sóc, tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Nguồn Sức khỏe & đời sống