Hội thảo sinh hoạt khoa học chuyên đề "Xứ lý cơn tăng huyết áp cấp cứu ở bệnh nhân tách thành động mạch chủ"

        Ngày 22/11/2019 (Thứ 6) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với công ty AGUETTANT tổ chức buổi hội thảo sinh hoạt khoa học chuyên đề "Xử lý cơn tăng huyết áp cấp cứu ở bệnh nhân tách thành động mạch chủ" với sự tham gia của PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện Trưởng Viện Tim mạch Việt Nam và ThS. Văn Đức Hạnh - Viện Tim mạch Việt Nam.
       Thời gian: Từ 12h00 đến 13h00
       Địa điểm: Hội trường A - Viện Tim mạch Việt Nam
       Trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự và đóng góp cho Hội thảo