Hội thảo sinh hoạt khoa học chuyên đề "Siêu âm tim"

    Ngày 11/11/2019 (Thứ Hai) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Hội Siêu âm tim Hoa Kỳ tổ chức buổi Hội thảo sinh hoạt khoa học chuyên đề "Siêu âm tim". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Viện Tim mạch học Việt Nam và Hội siêu âm tim Hoa Kỳ.
    Thời gian: Từ 10h00 - 15h00
    Địa điểm: Hội trường A - Viện Tim mạch Việt Nam
    Trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự và đóng góp cho Hội thảo