Hội thảo khoa học "Kỹ thuật đo Quantitative Flow Ratio (QFR)"

Ngày 08/08/2019 (thứ Năm) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam và công ty GE Healthcare tổ chức Hội thảo khoa học "Kỹ thuật đo Quantitative Flow Ratio (QFR)"
Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30
Địa điểm: Hội trường B Viện Tim mạch Việt Nam 
Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tới tham dự và đóng góp cho Hội thảo.