Hội thảo chuyên đề "Câu chuyện chưa bao giờ kết thúc về CVOT - 10 năm nhìn lại hướng dẫn của FDA"

Ngày 19/7/2019 Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với công ty Boehringer tổ chức hội thảo chuyên đề "Câu chuyện chưa bao giờ kết thúc về CVOT - 10 năm nhìn lại hướng dẫn của FDA" với sự tham gia của các chuyên gia đến từ và PGS.BS. Alice  Cheng đến từ hệ thống bệnh viện Trillium Health Partners và bệnh viện St. Michael
Thời gian: từ 11h00 đến 13h30
Địa điểm: Giang đường Đặng Văn Chung Viện Tim mạch Việt Nam 
Trân trọng kính mời quý đồng nghệp tới tham dự và đóng góp cho hội thảo