Dừng đào tạo định hướng chuyên khoa

Đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe được tổ chức thực hiện tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế  bậc đại học từ năm 1974 theo mô hình đào tạo chuyên khoa của Pháp. Bộ Y tế đã xây dựng các quy định về tổ chức chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú. Ngoài ra các cơ sở đào tạo nhân lực y tế còn tổ chức các khóa đào tạo định hướng chuyên khoa (chuyên khoa sơ bộ) cấp chứng chỉ cho các bác sĩ bắt đầu định hướng vào một chuyên khoa cụ thể ở mức độ nhất định để tham gia vào công tác khám bệnh, chữa bệnh chữa bệnh chưa đòi hỏi chuyên khoa sâu với thời gian đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm.
Hiện nay Bộ Y tế đang được giao xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe và đã trình chính Phủ xem xét ban hành, trong đó có quy định về đào tạo chuyên sâu để cấp chứng chỉ đào tạo chuyên khoa sâu đối với khóa đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu  từ 15 tín chỉ  tương đương tối thiểu 6 tháng học tập trung, quy định các yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, người giảng dạy chuyên sâu, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ  để đam bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đổi mới đào tạo nhân lực y tế the hướng hội nhập y tế . Vì vậy Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện các khóa đào tạo định hướng chuyên khoa.
 
Tải file chi tiết tại đây:cong-van-3928-byt-k2dt-2019-ve-khong-thuc-hien-dao-tao-dinh-huong-chuyen-khoa.pdf