Chương trình đào tạo y khoa liên tục "Cập nhật chẩn đoán , điều trị tăng huyết áp và bệnh mạch vành mạn tính"

Ngày 18/7/2019 (thứ Năm) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam, công ty Servier tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục "Cập nhật chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp và bệnh mạch vành mạn tính" với sự có mặt của các chuyên gia tim mạch hàng đầu đang công tác tại Viện Tim mạch Việt Nam, Hội Tim mạch học Việt Nam và trường Đại học Y Hà Nội.
Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30
Địa điểm: Hội trường A Viện Tim mạch Việt Nam 
Tham gia chương trình, ngoài việc được cung cấp các kiến thức bổ ích về c
ập nhật chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp và bệnh mạch vành mạn tính quý đồng nghiệp sẽ được cấp chứng nhận đào tạo liên tục của Hội Tim mạch học Việt Nam.
Trân trọng quý đồng nghiệp đến tham dự.