Hội thảo khoa học "Cập nhật vai trò của dấu ấn sinh học trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý tim mạch"

Thứ Ba ngày 09/08 năm 2022 Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học "Cập nhật vai trò của dấu ấn Sinh học trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý tim mạch"
Thời gian: Từ 11h30 đến 13h30 thứ Ba ngày 09/08/2022
Địa điểm: Hội trường A - Viện Tim mạch Việt Nam
Trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự và đóng góp cho Hội thảo.