Chương trình đào tạo liên tục "Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR)"

Ngày 13/9/2017 (thứ Tư) tại Hội trường B Viện Tim mạch. Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp với hãng Abbot tổ chức chương trình đào tạo liên tục "Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR)".

Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp đến tham dự chương trình.