Thông báo thay đổi hình thức và thư mời tài trợ Hội nghị khoa học Tim mạch toàn quốc 2021

Tải file tại đây: Thong_bao_HNTM_lan4.pdf