Triển khai các lớp đào tạo thuộc Dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch năm 2020

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT
DỰ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH CHUYÊN NGÀNH TIM MẠCH

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của “Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch giai đoạn 2016 – 2020”, Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai kết hợp với Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai (TDC) tổ chức các khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch.
1. Siêu âm doppler mạch máu 
- Thời gian: 3 tháng từ 14/09/2020 - 14/12/2020
- Đối tượng: Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ chuyên khoa tim mạch hoặcchuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
2. Điều trị suy tĩnh mạch bằng sóng có tần số radio hoặc laser nội mạch
- Thời gian: 3 tháng từ 14/09/2020 - 14/12/2020
- Đối tượng: Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch/Chẩn đoán hình ảnh; bác sĩ đa khoa có chứng chỉ Siêu âm Doppler mạch máu
3. Điện tâm đồ cơ bản
- Thời gian: 3 tháng từ 14/09/2020 - 14/12/2020
- Đối tượng: Bác sĩ đa khoa
4. Siêu âm doppler tim
- Thời gian: 3 tháng từ 14/09/2020 - 14/12/2020
- Đối tượng: Bác sĩ đa khoa

Địa điểm: Viện Tim mạch -
Bệnh viện Bạch Mai
Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức đón tiếp, làm thủ tục nhập học và khai giảng các khóa đào tạo vào 8h30 tại Hội trường A Viện Tim mạch (theo lịch cụ thể của từng lớp).
Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ địa chỉ: Phòng Đào tạo, NCKH&CNTT  - Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai; Điện thoại 02432.151.194; Email: daotao.vtm@gmail.com.