Thông báo các khóa đào tạo liên tục trong Đại hội Tim mạch 2021

Tải file tại đây: Thong_bao_CME_HNTM_2021.pdf