Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 12 - 2019

Tải file tại đây:KYC_T12_2019.pdf