Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 5 - 2019

Tải file tại đây: KYC_T5_2019.pdf