Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 11 - 2018

Tải file tại đây: Lịch khám yeu cau T11.2018 final.pdf