Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 12 - 2018

Tải file tại đây: Lịch khám T12.2018 Final.pdf