Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 1 - 2019

Tải file tại đây: Lịch khám T1.2019.pdf