Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 11 - 2019

Tải file tại đây: KYC_T11_2019.pdf