Phòng C3Lịch sử phòng C3

Phòng C3 là một trong những bệnh phòng đầu tiên của khoa Tim mạch, tiền thân của Viện tim mạch. Ngay từ khi thành lập Khoa Tim, phòng C3 đảm trách điều trị các bệnh nhân nặng với một đơn vị cấp cứu chỉ có 4 giường, sau này đã trở thành phòng cấp cứu tim mạch của Viện Tim mạch với trên 20 giường. Hiện nay, với yêu cầu nhiệm vụ mới phòng C3 trở thành bệnh phòng điều trị chung, thực hiện các yêu cầu mới của Viện.

Lãnh đạo phòng tiền nhiệm

1. BS. Hàn Thành Long - Nguyên trưởng phòng

2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tước - Nguyên trưởng phòng

3. BSCC. Trịnh Xuân Hội - Nguyên trưởng phòng

4. TS.BSCC. Trần Văn Đồng - Nguyên Trưởng phòng

5. Lê Thị Toàn - Nguyên điều dưỡng trưởng phòng C3

6. Đào Thị Tuyết - Nguyên điều dưỡng trưởng phòng C3

Nhân lực hiện nay

   


Chức năng nhiệm vụ

• Điều trị các bệnh nhân bị bệnh tim mạch, như bệnh mạch vành, tim bẩm sinh, rối loạn nhịp tim...

• Tham gia can thiệp các bệnh mạch vành, tim bẩm sinh, các bệnh mạch máu, cac rối loạn nhịp tim…

• Tham gia đào tạo sau đại học, đại học: bác sỹ nội trú các lớp chuyên khoa định hướng, cao học, chuyên khoa II, chuyên khoa I, các lớp chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ tuyến dưới…

• Tham gia chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh

• Tham gia đào tạo điều dưỡng trung học, cao đẳng và đại học.