Thư cảm ơn cán bộ nhân viên phòng Q3B Viện Tim mạch

Bệnh nhân Lương Van T trú tại Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội nhập Viện Tim mạch ngày 30/5 và nằm điều trị tại phòng Q3B. Trước đó bệnh nhân có dấu hiệu phù, đau khớp chân do suy tĩnh mạch. Bệnh nhân được thăm khám, chẩn đoán và chỉ định can thiệp suy tĩnh mạch tại Viện Tim mạch.Trong thời gian điều trị tại Q3B, được sự chăm sóc tận tình, chu đáo và cẩn thận của các cán bộ nhân viên phòng Q3B bệnh nhân đã có những dấu hiệu hồi phục và được cho ra viện.
Cảm kích trước sự chăm sóc tận tình hết lòng vì bệnh nhân của cán bộ nhân viên phòng Q3B bệnh nhân đã viết thư cảm ơn.
Nội dung bức thư như sau: