Thông báo về việc xét tuyển hồ sơ đi thực tập nội trú bệnh viện tại Pháp năm học 2016 - 2017