Mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe, tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ y tế cơ sở

Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT không chỉ giúp quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để đưa vào hệ thống thông tin giám định BHYT, giúp cho việc quản lý giám định, thanh toán BHYT, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả hơn.

Ngày 15/5/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế đã thực hiện việc ký kết và bàn giao, chia sẻ dữ liệu Hộ gia đình tham gia BHYT. Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đã ký Biên bản với sự chứng kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, BHXH Việt Nam bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT để Bộ Y tế sử dụng vào mục tiêu quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Làm sao để mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe, tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ y tế cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cùng ký Biên bản bàn giao.

Theo biên bản được ký kết, BHXH Việt Nam thực hiện bàn giao dữ liệu về hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia BHYT thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, tạo thuận lợi, hỗ trợ Bộ Y tế bảo đảm phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.

BHXH Việt Nam bàn giao toàn bộ dữ liệu về Hộ gia đình tham gia BHYT là một tệp tin kết xuất từ cơ sở dữ liệu gốc . Toàn bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên phạm vi cả nước với tổng số 92.809.519 bản ghi với các trường dữ liệu về: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia BHYT, mã thẻ BHYT, mã đối tượng tham gia BHYT.

Toàn bộ dữ liệu danh mục hành chính bao gồm danh mục tỉnh; danh mục huyện; danh mục xã, phường; danh mục thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia BHYT trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu nêu trên đúng mục đích, đảm bảo an toàn; đồng thời, có các biện pháp để thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện quy định về quyền bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự. Việc cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc đồng bộ tự động và hai chiều.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH Việt Nam là một trong 6 bộ ngành được Chính phủ giao xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia đó. BHXH Việt Nam đã tiến hành xây dựng trong02 năm, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại, BHXH Việt Nam đang tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa bảo đảm cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất, tin cậy nhất, phục vụ thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có BHYT.

Ông Lê Anh Sơn- Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) bàn giao thiết bị ghi cơ sở dữ liệu. ông Trần Quý Tường- Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Y tế)

Nhấn mạnh, đây là cơ sở dữ liệu quốc gia và rất cần dùng chung nhiều Bộ ngành, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chia sẻ, cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT không chỉ dừng lại ở việc quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà còn là cơ sở để BHXH Việt Nam cấp số định danh người tham gia BHYT, phấn đấu từ năm 2017 trở đi, sẽ khắc phục được việc trùng thẻ. Đây còn là cơ sở dữ liệu quan trọng để đưa vào Hệ thống thông tin giám định BHYT, giúp cho việc quản lý giám định, thanh toán BHYT, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả hơn.

Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT cũng là nguồn dữ liệu quan trọng, để BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng và phát hành thẻ An sinh xã hội, tích hợp thông tin BHXH, BHYT của người dân.

Nguồn Sức khỏe & đời sống