Chương trình truyền thông và giáo dục về phòng chống tăng huyết áp

Từ 14h30 đến 16h30 ngày 15/5 (thứ Hai) Viện Tim mạch phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam, Quỹ vì sức khỏe tim mạch Việt Nam sẽ tổ chức chương trình truyền thông và giáo dục về phòng chống tăng huyết áp tại hội trường A - Viện Tim mạch Việt Nam.
Chương trình sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích và những cái nhìn đúng đắn nhất về phòng chống tăng huyết áp cho người dân.
Trân trọng kính mời toàn thể nhân dân đến tham dự.