Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề "Suy tim"

Ngày 25/5/2017 (thứ Năm) Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp với công ty Novartis tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề "Suy tim" với sự tham gia của các chuyên gia Tim mạch Viện Tim mạch Việt Nam  và bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội.
- Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00
- Địa điểm: Hội trường Viện Tim mạch Việt Nam

Trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp đến tham dự.