Thơ cảm ơn Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai

Cảm kích trước tấm lòng hết mình vì người bệnh của cán bộ nhân viên Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân P.H.N đã gửi tặng bài thơ ca ngợi tấm lòng y đức của các cán bộ nhân viên Viện Tim mạch.
Nội dung bài thơ như sau:


CẢM ƠN

Viện Tim mạch BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Những người thầy thuốc Viện Tim

Bệnh nhân đến chữa bệnh tìm ra ngay

Nhiệt tình, hòa nhã, hăng say

Thay ca chữa bệnh cả ngày lẫn đêm

Đức tài vẫn tiếp luyện rèn

Tiếng thơm lan tỏa khắp miền gần xa

Yêu người bệnh như người nhà

Đồng nghiệp thân thiện như là người thân

Hộ lý làm việc chuyên cần

Sáng, chiều tích cực quét sân dọn phòng

Bảo vệ vòng ngoài, vòng trong,

Không để bị mất của công bao giờ

Cảm ơn bằng mấy vần thơ

Khi vào bệnh nắng, đến giờ bình an

Niềm vui, hạnh phúc, ngập tràn

Chúc khoa Tim mạch ngày càng tiến hơn

Xứng danh lời của Bác Hồ

Mọi người Thầy thuốc đều như mẹ hiền


                                                  Hà Nội ngày 14 tháng 3 năm 2017

                                                 P.H.N