Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 9-2021

Tải file tại đây: KYC_T9_2021.pdf