Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 7-2021

Tải file tại đây: KYC_T7_2021.pdf