Lịch khám và tư vấn theo yêu cầu tháng 12 -2020

Tải file tại đây: KYC_T12_2020.pdf